Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv0,87%-0,270,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsp Renter & Eiendendom PrivatGjensidige-1,8%-0,290,89%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I 0DNB  0,00%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 0DNB0,64%-0,310,45%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea Liv Forsikring AS2,5% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea Liv Forsikring AS2,51% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea Liv Forsikring AS2,63%0,340,30%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I 10DNB  0,00%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10DNB1,24%-0,050,50%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB1,3%-0,070,35%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10 Grønt SkifteDNB  0,50%10%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv2,67%0,410,80%20%
Se detaljer
Danske Valg ForsiktigStorebrand Liv2,18%0,260,82%25%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige0,46%-0,080,89%20%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 20DNB1,71%0,10,65%20%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 25DNB1,72%0,10,70%25%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 20DNB1,87%0,070,40%20%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 20 Grønt SkifteDNB1,59%0,090,65%20%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea Liv Forsikring AS4,02% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea Liv Forsikring AS4,06% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea Liv Forsikring AS5,31%0,770,30%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I 30DNB2,54%0,110,75%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I Indeks 30DNB2,43%0,080,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30DNB2,54%0,250,75%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB2,47%0,160,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30 Grønt SkifteDNB1,68%0,10,75%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv5,01%0,560,95%50%
Se detaljer
Danske Valg ModeratStorebrand Liv3,18%0,320,99%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea Liv Forsikring AS5,65% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea Liv Forsikring AS5,7% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea Liv Forsikring AS8%0,940,30%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I 50DNB3,94%0,280,85%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I Indeks 50DNB4,01%0,260,40%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50DNB3,89%0,390,85%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB4,01%0,320,40%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50 Grønt SkifteDNB  0,85%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea Liv Forsikring AS7,27% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea Liv Forsikring AS7,35% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea Liv Forsikring AS10,41%1,10,30%65%
Se detaljer
Danske Valg OffensivStorebrand Liv4,38%0,351,16%75%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 70DNB5,36%0,480,95%70%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv7,58%0,661,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea Liv Forsikring AS8,91% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea Liv Forsikring AS9,02% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea Liv Forsikring AS12,97%1,230,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige3,87%0,370,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige7,28%0,630,89%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I 80DNB6,14%0,431,05%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I Indeks 80DNB6,44%0,420,40%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80DNB6,1%0,531,05%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 80DNB6,5%0,460,40%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80 Grønt SkifteDNB3,01%0,21,05%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv8,75%0,711,20%100%
Se detaljer
Danske Valg AksjerStorebrand Liv5,25%0,361,33%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea Liv Forsikring AS10,67% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea Liv Forsikring AS10,78% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea Liv Forsikring AS16,11%1,310,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige9,54%0,670,89%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I 100DNB7,68%0,511,15%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil I Indeks 100DNB8,42%0,520,40%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100DNB7,55%0,61,15%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 100DNB8,4%0,550,40%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100 Grønt SkifteDNB  1,15%100%
      Antall profiler: 63


 
Norsk Pensjon AS
Postadresse: Hansteens gate 2
0253 Oslo
post@norskpensjon.no