Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%0%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea15,3%1,290,30%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige1,09%0,320,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica0,26%0,010,35%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 0DNB0,25%0,130,45%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea1,97% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea1,96%0,640,30%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10DNB1,72%0,440,50%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB1,84%0,360,35%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10 ESGDNB  0,50%10%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen2,37%0,480,68%15%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige3,37%0,620,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica3,52%0,60,82%25%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 20DNB  0,65%20%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 25DNB  0,70%25%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 20DNB  0,40%20%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 20 ESGDNB  0,65%20%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea3,79% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea4,95%1,030,30%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30DNB4,64%0,590,75%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB4,12%0,590,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30 ESGDNB  0,75%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen3,64%0,840,89%30%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea5,74% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea7,98%1,150,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica6,01%0,690,99%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50DNB-3,78%0,690,85%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB6,39%0,690,40%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50 ESGDNB  0,85%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea7,31% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen6,85%1,081,26%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica8,55%0,741,16%75%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 70DNB  0,95%70%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea8,89% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea12,42%1,270,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige6,58%0,730,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige9,71%0,740,89%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80DNB11,43%0,711,05%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 80DNB9,6%0,730,50%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80 ESGDNB  1,05%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen8,68%1,121,64%80%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea10,67% 1,29%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige11,66%0,730,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica10,72%0,761,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica10,46%0,70,75%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100DNB13,81%0,711,15%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 100DNB11,68%0,750,50%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100 ESGDNB  1,15%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen10,37%1,091,86%100%
      Antall profiler: 55


 
Norsk Pensjon AS
Postadresse: Hansteens gate 2
0253 Oslo
post@norskpensjon.no