Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv24,85%1,570,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige3,51%1,020,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,53%0,560,35%0%
Se detaljer
KLP PengemarkedKLP0,17%-0,070,22%0%
Se detaljer
KLP NåtidKLP2,64%0,970,22%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 0DNB3,49%0,840,45%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea3,45% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea3,36%1,230,30%10%
Se detaljer
KLP Kort HorisontKLP3,62%0,750,22%18%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10DNB4,62%0,890,50%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB3,59%0,890,35%10%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen  0,66%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv3,74%0,880,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige5,16%0,920,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica4,89%0,790,82%25%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 20 NGDNB  0,80%20%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea5,37% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea6,03%1,250,30%30%
Se detaljer
KLP P30KLP3,99%0,690,22%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30DNB5,83%0,740,75%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB5,68%0,850,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30 NGDNB  0,75%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen  0,80%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv7,55%0,850,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea7,41% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea8,7%1,220,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica7,26%0,790,99%50%
Se detaljer
KLP P50KLP5,02%0,610,22%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50DNB7,68%0,710,85%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB7,51%0,790,40%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea8,73% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
      Antall profiler: 35


 
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no