Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv2,04%1,430,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige2,99%0,890,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,17%0,450,35%0%
Se detaljer
KLP PengemarkedKLP0,26%-0,060,40%0%
Se detaljer
KLP NåtidKLP  0,40%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 0DNB2,07%0,850,70%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea2,94% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea3,09%1,120,30%10%
Se detaljer
KLP Kort HorisontKLP  0,40%18%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10DNB2,76%0,790,75%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB2,97%0,790,50%10%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen  0,64%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv3,21%0,780,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige4,01%0,710,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica3,64%0,590,82%25%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea4,44% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea5,32%1,10,30%30%
Se detaljer
KLP P30KLP3,73%0,660,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30DNB3,97%0,580,85%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB4,43%0,70,50%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen  0,76%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv5,01%0,60,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea6,04% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea7,52%1,050,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica5,01%0,570,99%50%
Se detaljer
KLP P50KLP4,68%0,590,40%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50DNB5,05%0,540,95%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB5,49%0,620,50%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea7,06% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
KLP Lang HorisontKLP  0,40%60%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen  0,98%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica6,41%0,551,16%75%
Se detaljer
KLP P70KLP5,77%0,570,40%70%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv5,98%0,51,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea8,1% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea10,07%0,960,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige5,13%0,530,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige6,01%0,430,89%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80DNB6,01%0,441,10%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 80DNB6,69%0,510,50%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen  1,22%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv6,24%0,471,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea9,54% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea11,55%0,920,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige9,45%0,380,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica7,41%0,531,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica7,64%0,490,75%100%
Se detaljer
KLP P90KLP6,56%0,520,40%90%
Se detaljer
KLP FramtidKLP  0,40%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100DNB6,4%0,391,20%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 100DNB7,16%0,450,50%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen  1,43%100%
      Antall profiler: 59


 
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no