Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv2,03%1,420,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige2,98%0,920,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,01%0,410,35%0%
Se detaljer
KLP PengemarkedKLP1,1%0,320,40%0%
Se detaljer
KLP NåtidKLP  0,40%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 0DNB2,06%0,850,70%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea2,5% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea2,83%1,010,30%10%
Se detaljer
KLP Kort HorisontKLP  0,40%18%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10DNB2,56%0,730,75%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB2,77%0,740,50%10%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen  0,64%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv2,75%0,680,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige3,51%0,620,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica2,63%0,430,82%25%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea3,71% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea4,62%0,940,30%30%
Se detaljer
KLP P30KLP3,72%0,660,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30DNB3,33%0,490,85%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB3,81%0,60,50%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen  0,76%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv3,87%0,470,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea5% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea6,36%0,820,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica3,22%0,370,99%50%
Se detaljer
KLP P50KLP4,57%0,580,40%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50DNB4%0,430,95%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB4,47%0,50,50%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea5,82% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
KLP Lang HorisontKLP  0,40%60%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen  0,98%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica3,72%0,341,16%75%
Se detaljer
KLP P70KLP5,61%0,550,40%70%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv4,28%0,361,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea6,67% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea8,26%0,780,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige3,94%0,40,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige4,18%0,290,89%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80DNB4,39%0,331,10%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 80DNB5,08%0,390,50%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen  1,22%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv4,31%0,331,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea7,86% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea9,29%0,730,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige4,12%0,240,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica4,01%0,31,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica5,48%0,350,75%100%
Se detaljer
KLP P90KLP6,27%0,50,40%90%
Se detaljer
KLP FramtidKLP  0,40%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100DNB4,41%0,281,20%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 100DNB5,15%0,320,50%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen  1,43%100%
      Antall profiler: 59


 
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no