Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv2,07%1,530,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige4,11%1,190,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,45%0,570,35%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 0DNB3,6%0,910,45%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea4,48% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea4,02%1,580,30%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10DNB5,41%1,150,50%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB4,25%1,120,35%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10 ESGDNB  0,50%10%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen4,39%0,910,66%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv5,91%1,470,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige7,03%1,340,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica6,76%1,150,82%25%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 20 ESGDNB  0,65%20%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea7,53% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea8,07%1,830,30%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30DNB7,99%1,110,75%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB7,62%1,230,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30 ESGDNB  0,75%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen5,89%1,340,80%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv11,38%1,350,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea10,78% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea12,18%1,870,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica10,87%1,250,99%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50DNB11,16%1,130,85%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB10,73%1,240,40%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50 ESGDNB  0,85%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea12,99% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen10,74%1,651,04%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica14,93%1,291,16%75%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv15,75%1,291,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea15,22% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea17,58%1,850,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige11,24%1,260,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige15,46%1,170,89%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80DNB15,01%1,081,05%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 80DNB14,9%1,190,50%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80 ESGDNB  1,05%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen14,01%1,731,30%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv17,59%1,291,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea18% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea20,86%1,810,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige18,19%1,120,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica18,63%1,321,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica18,6%1,260,75%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100DNB17,41%1,041,15%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 100DNB17,52%1,150,50%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100 ESGDNB  1,15%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen16,77%1,691,51%100%
      Antall profiler: 56


 
Norsk Pensjon AS    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no