Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv0,28%0,210,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige-0,8%-0,120,89%0%
Se detaljer
SpareBank 1 RenterSpareBank 1-1%-0,20,50%0%
Se detaljer
SpareBank 1 Renter SvanemerketSpareBank 1  0,50%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica-1,11%-0,290,35%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 0DNB0,68%-0,250,45%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea0,78% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea0,86%0,210,30%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10DNB1,64%0,080,50%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB0,32%-0,010,35%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10 NGDNB  0,50%10%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen1,24%0,210,68%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv2,65%0,630,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige1,34%0,250,89%20%
Se detaljer
SpareBank 1 Aktiv Forsiktig 25SpareBank 11,89%0,370,66%25%
Se detaljer
SpareBank 1 Indeks Forsiktig 25SpareBank 11,78%0,360,50%25%
Se detaljer
SpareBank 1 Forsiktig 25 SvanemerketSpareBank 1  0,50%25%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica1,89%0,320,82%25%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 20DNB  0,65%20%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 25DNB  0,70%25%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 20DNB  0,40%20%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 20 NGDNB  0,65%20%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea2,24% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea3,38%0,620,30%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30DNB2,66%0,320,75%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB2,03%0,260,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30 NGDNB  0,75%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen2,4%0,560,89%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv5,85%0,680,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea3,81% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea5,87%0,770,30%50%
Se detaljer
SpareBank 1 Indeks Moderat 50SpareBank 14,51%0,520,50%50%
Se detaljer
SpareBank 1 Aktiv Moderat 50SpareBank 14,68%0,510,83%50%
Se detaljer
SpareBank 1 Moderat 50 SvanemerketSpareBank 1  0,50%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica3,97%0,450,99%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50DNB4,64%0,440,85%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB4,03%0,40,40%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50 NGDNB  0,85%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea5,31% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea7,63%0,840,30%65%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen4,93%0,761,26%60%
Se detaljer
SpareBank 1 Aktiv Offensiv 75SpareBank 17,23%0,560,99%75%
Se detaljer
SpareBank 1 Indeks Offensiv 75SpareBank 16,97%0,560,50%75%
Se detaljer
SpareBank 1 Offensiv 75 SvanemerketSpareBank 1  0,50%75%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica6,06%0,511,16%75%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 70DNB  0,95%70%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv8,77%0,711,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea6,79% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea9,93%0,940,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige4,36%0,460,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige7,27%0,530,89%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80DNB6,95%0,511,05%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 80DNB6,72%0,490,50%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80 NGDNB  1,05%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen6,24%0,81,64%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv10,2%0,741,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea8,37% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea12,42%0,980,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige9,07%0,540,89%100%
Se detaljer
SpareBank 1 Aktiv AksjerSpareBank 19,67%0,571,15%100%
Se detaljer
SpareBank 1 Indeks AksjerSpareBank 19,27%0,570,50%100%
Se detaljer
SpareBank 1 Aksjer SvanemerketSpareBank 1  0,50%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica7,83%0,531,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica7,67%0,490,75%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100DNB8,48%0,521,15%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 100DNB8,72%0,540,50%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100 NGDNB  1,15%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen7,41%0,771,86%100%
      Antall profiler: 74


 
Norsk Pensjon AS
Postadresse: Hansteens gate 2
0253 Oslo
post@norskpensjon.no