Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv2,29%1,640,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige3,81%1,120,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,61%0,580,35%0%
Se detaljer
KLP PengemarkedKLP0,17%-0,070,22%0%
Se detaljer
KLP NåtidKLP2,64%0,970,22%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 0DNB2,22%0,930,45%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea3,01% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea3,19%1,140,30%10%
Se detaljer
KLP Kort HorisontKLP3,62%0,750,22%18%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10DNB2,81%0,780,50%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB3,1%0,820,35%10%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen  0,66%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv3,74%0,880,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige4,49%0,740,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica4%0,640,82%25%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea4,42% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea5,37%1,070,30%30%
Se detaljer
KLP P30KLP3,99%0,690,22%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30DNB3,8%0,530,75%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB4,46%0,670,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30 NGDNB  0,75%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen  0,80%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv5,79%0,650,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea5,92% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea7,52%1,010,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica5,45%0,590,99%50%
Se detaljer
KLP P50KLP5,02%0,610,22%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50DNB4,53%0,460,85%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB5,38%0,570,40%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea6,84% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
KLP Lang HorisontKLP5,28%0,580,22%60%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen  1,05%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica6,9%0,571,16%75%
Se detaljer
KLP P70KLP6,13%0,580,22%70%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv6,83%0,531,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea7,77% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea9,93%0,910,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige5,11%0,490,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige5,59%0,360,89%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80DNB4,99%0,351,05%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 80DNB6,39%0,460,50%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80 NGDNB  1,05%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen  1,31%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv7,25%0,511,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea9,25% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea11,17%0,850,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige5,7%0,310,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica8,04%0,541,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica7,25%0,440,75%100%
Se detaljer
KLP P90KLP6,97%0,530,22%90%
Se detaljer
KLP FramtidKLP7,18%0,50,22%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100DNB5%0,291,15%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 100DNB6,7%0,390,50%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen  1,52%100%
      Antall profiler: 61


 
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no