Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv2,05%1,450,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige3,14%0,950,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,22%0,470,35%0%
Se detaljer
KLP PengemarkedKLP0,78%0,150,40%0%
Se detaljer
KLP NåtidKLP2,5%0,90,40%0%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 0DNB2,05%0,850,70%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea2,42% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea2,87%1,030,30%10%
Se detaljer
KLP Kort HorisontKLP2,94%0,610,40%18%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 10DNB2,34%0,670,75%10%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 10DNB2,61%0,690,50%10%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen  0,64%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv2,63%0,650,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige3,36%0,580,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica2,8%0,460,82%25%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea4,33% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea4,64%0,940,30%30%
Se detaljer
KLP P30KLP2,94%0,510,40%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 30DNB2,7%0,40,85%30%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 30DNB3,36%0,520,50%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen  0,76%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv3,49%0,430,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea6,04% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea6,36%0,870,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica3,38%0,40,99%50%
Se detaljer
KLP P50KLP3,37%0,420,40%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 50DNB2,94%0,320,95%50%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 50DNB3,72%0,410,50%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea5,35% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
KLP Lang HorisontKLP3,41%0,380,40%60%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen  0,98%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica3,93%0,361,16%75%
Se detaljer
KLP P70KLP3,86%0,370,40%70%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv3,59%0,311,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea6,08% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea8,17%0,770,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige3,25%0,320,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige2,89%0,190,89%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 80DNB2,68%0,211,10%80%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 80DNB3,86%0,290,50%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen  1,22%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv3,6%0,291,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea7,31% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea9,11%0,710,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige2,37%0,130,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica4,08%0,311,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica4,77%0,310,75%100%
Se detaljer
KLP P90KLP4,11%0,320,40%90%
Se detaljer
KLP FramtidKLP4,04%0,290,40%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil 100DNB2,23%0,151,20%100%
Se detaljer
DNB Pensjonsprofil Indeks 100DNB3,62%0,220,50%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen  1,43%100%
      Antall profiler: 59


 
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no