Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv1,96%3,730,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige2,45%1,630,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,72%2,760,35%0%
Se detaljer
KLP PengemarkedKLP1,13%6,570,40%0%
Se detaljer
KLP NåtidKLP  0,40%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea3,85% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea3,11%2,360,30%10%
Se detaljer
KLP Kort HorisontKLP  0,40%18%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen  0,65%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv3,99%1,870,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige4,13%1,470,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica4,33%1,440,82%25%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea5,99% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea5,73%1,710,30%30%
Se detaljer
KLP P30KLP5,13%1,60,40%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen  0,75%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv7,1%1,420,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea8,24% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea8,37%1,560,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica6,07%1,140,99%50%
Se detaljer
KLP P50KLP7,03%1,430,40%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea9,68% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
KLP Lang HorisontKLP  0,40%60%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen  0,98%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica7,69%1,011,16%75%
Se detaljer
KLP P70KLP9,33%1,40,40%70%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv9,62%1,231,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea11,19% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea11,91%1,450,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige6,45%1,130,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige8,69%10,89%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen  1,22%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv10,27%1,161,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea12,94% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea14,07%1,410,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige10,15%0,960,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica9%0,921,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica11,04%1,050,75%100%
Se detaljer
KLP P90KLP11,23%1,320,40%90%
Se detaljer
KLP FramtidKLP  0,40%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen  1,41%100%
      Antall profiler: 48


 
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no