Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv1,79%3,240,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige1,73%1,060,65%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,39%2,160,35%0%
Se detaljer
KLP PengemarkedKLP1,1%6,980,40%0%
Se detaljer
KLP NåtidKLP  0,40%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea3,54% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea3,01%2,340,30%10%
Se detaljer
KLP Kort HorisontKLP  0,40%18%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen  0,67%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv3,77%1,780,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige3,49%1,230,65%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica4,25%1,430,82%25%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea5,59% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea5,65%1,70,30%30%
Se detaljer
KLP P30KLP4,52%1,40,40%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen  0,77%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv6,83%1,350,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea7,74% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea8,32%1,560,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica6,11%1,150,99%50%
Se detaljer
KLP P50KLP6,54%1,330,40%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea9,19% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
KLP Lang HorisontKLP  0,40%60%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen  0,98%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica7,67%1,011,16%75%
Se detaljer
KLP P70KLP8,82%1,330,40%70%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv9,32%1,171,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea10,73% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea11,96%1,450,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige5,92%1,050,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige8,27%0,960,89%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen  1,24%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv9,91%1,111,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea12,4% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea14,19%1,410,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige9,8%0,920,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica9,15%0,941,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica10,02%0,960,75%100%
Se detaljer
KLP P90KLP10,75%1,270,40%90%
Se detaljer
KLP FramtidKLP  0,40%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen  1,43%100%
      Antall profiler: 48


 
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no