Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv2,17%1,570,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige4,15%1,190,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,62%0,60,35%0%
Se detaljer
Pensjonsprofil 0DNB3,68%0,930,45%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea3,85% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea3,52%1,30,30%10%
Se detaljer
Pensjonsprofil 10DNB4,9%0,970,50%10%
Se detaljer
Pensjonsprofil Indeks 10DNB3,84%0,970,35%10%
Se detaljer
Pensjonsprofil 10 ESGDNB  0,50%10%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen0,91%0,060,66%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv4,78%1,130,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige5,77%1,060,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica5,33%0,870,82%25%
Se detaljer
Pensjonsprofil 20 ESGDNB  0,65%20%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea6,04% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea6,41%1,330,30%30%
Se detaljer
Pensjonsprofil 30DNB6,22%0,80,75%30%
Se detaljer
Pensjonsprofil Indeks 30DNB6,06%0,920,40%30%
Se detaljer
Pensjonsprofil 30 ESGDNB  0,75%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen1,17%0,190,80%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv8,34%0,940,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea8,36% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea9,31%1,30,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica8%0,880,99%50%
Se detaljer
Pensjonsprofil 50DNB8,12%0,760,85%50%
Se detaljer
Pensjonsprofil Indeks 50DNB7,95%0,850,40%50%
Se detaljer
Pensjonsprofil 50 ESGDNB  0,85%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea9,83% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen10,72%1,471,04%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica10,57%0,861,16%75%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv10,78%0,831,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea11,31% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea12,84%1,230,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige7,91%0,840,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige9,93%0,70,89%80%
Se detaljer
Pensjonsprofil 80DNB9,97%0,671,05%80%
Se detaljer
Pensjonsprofil Indeks 80DNB10,2%0,750,50%80%
Se detaljer
Pensjonsprofil 80 ESGDNB  1,05%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen13,74%1,651,30%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv11,83%0,811,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea13,29% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea14,85%1,170,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige11,11%0,640,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica12,73%0,851,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica12,37%0,770,75%100%
Se detaljer
Pensjonsprofil 100DNB11,01%0,611,15%100%
Se detaljer
Pensjonsprofil Indeks 100DNB11,46%0,690,50%100%
Se detaljer
Pensjonsprofil 100 ESGDNB  1,15%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen16,6%1,611,51%100%
      Antall profiler: 56


 
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no