Avkastningsportalen privat  
Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.
 
Aksjeandel
Aksjeandel er en risikoindikator, og forteller deg hvor mye av pengene som plasseres i aksjer. Ønsker du å vise bestemte risikogrupper velger du dette her.
Detaljert (velg mellom alle grupper)
Antall år tilbake
Historisk avkastning vises for valgt antall år tilbake i tid fra nå.
Nedenfor vises alle profilene som oppfyller kriteriene som er valgt.
Se detaljer / sammenlign
Profilnavn [Filter]
Selskap [Filter]
Netto
avkastning 3 år
[Filter]
Risikojustert avkastning
[Filter]
Forvaltnings- honorar
[Filter]
Målsatt aksjeandel
[Filter]
Se detaljer
Storebrand Ekstra Forsiktig PStorebrand Liv2,07%3,250,60%0%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Renter PrivatGjensidige2,88%1,590,89%0%
Se detaljer
Danica Balanse DefensivDanica2,66%2,420,35%0%
Se detaljer
KLP PengemarkedKLP0,54%0,260,40%0%
Se detaljer
KLP NåtidKLP  0,40%0%
Se detaljer
Aktiva 10Nordea3,21% 0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 10Nordea  0,49%10%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 10Nordea2,87%1,820,30%10%
Se detaljer
KLP Kort HorisontKLP  0,40%18%
Se detaljer
SKAGEN Select15Skagen  0,64%15%
Se detaljer
Storebrand Forsiktig PStorebrand Liv3,14%1,350,80%20%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Trygg PrivatGjensidige3,61%1,180,89%20%
Se detaljer
Danica Valg ForsiktigDanica3,3%1,030,82%25%
Se detaljer
Aktiva 30Nordea4,6% 0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 30Nordea  0,79%30%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 30Nordea4,77%1,260,30%30%
Se detaljer
KLP P30KLP3,95%1,110,40%30%
Se detaljer
SKAGEN Select30Skagen  0,76%30%
Se detaljer
Storebrand Balansert PStorebrand Liv4,83%0,90,95%50%
Se detaljer
Aktiva 50Nordea6,08% 0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 50Nordea  0,99%50%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 50Nordea6,56%1,080,30%50%
Se detaljer
Danica Valg ModeratDanica4,11%0,740,99%50%
Se detaljer
KLP P50KLP5,06%0,910,40%50%
Se detaljer
Aktiva 65Nordea6,94% 1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 65Nordea  1,09%65%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 65Nordea  0,30%65%
Se detaljer
KLP Lang HorisontKLP  0,40%60%
Se detaljer
SKAGEN Select60Skagen  0,98%60%
Se detaljer
Danica Valg OffensivDanica4,84%0,611,16%75%
Se detaljer
KLP P70KLP6,29%0,840,40%70%
Se detaljer
Storebrand Offensiv PStorebrand Liv5,86%0,71,10%80%
Se detaljer
Aktiva 80Nordea7,85% 1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 80Nordea  1,19%80%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 80Nordea8,7%0,930,30%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Balansert PrivatGjensidige4,46%0,680,89%80%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv PrivatGjensidige5,13%0,50,89%80%
Se detaljer
SKAGEN Select80Skagen  1,22%80%
Se detaljer
Storebrand Ekstra Offensiv PStorebrand Liv6,09%0,651,20%100%
Se detaljer
Aktiva 100Nordea9% 1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Bærekraft 100Nordea  1,29%100%
Se detaljer
Nordea Liv Indeksforvaltning 100Nordea9,88%0,870,30%100%
Se detaljer
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer PrivatGjensidige5,49%0,440,89%100%
Se detaljer
Danica Valg AksjerDanica5,25%0,531,33%100%
Se detaljer
Danica Balanse OffensivDanica6,28%0,550,75%100%
Se detaljer
KLP P90KLP7,21%0,750,40%90%
Se detaljer
KLP FramtidKLP  0,40%100%
Se detaljer
SKAGEN Select100Skagen  1,43%100%
      Antall profiler: 48


 
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no